Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Brăila
 Primăria Municipiului Brăila
 Consiliul Judeţean Brăila
 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila
 Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila
 Camera de Comeţ, Industrie şi Agricultură Brăila
 Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Braila
 Revista Română de Statistică
 Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Sud-Est
 TEMPO-Online - tutorial
 

 Alte legaturi

 e - Licitatie
 e - Marketing
 e - Guvernare

 

          Diseminare
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

 

Publicatii


 

PUBLICAŢII JUDEŢENE ŞI REGIONALE
 
1.    Anuarul statistic al judeţului Brăila
2.     Anuarul statistic al Regiunii Sud-Est
3.     Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Brăila - semestru
4.     Evoluţia principalelor fenomene demografice în anul 2009 în judeţul Brăila
5.     Indicatorii economico-sociali realizaţi în judeţul Brăila - an
6.     Activitatea întreprinderilor în judeţul Brăila
7.     Producţia vegetală la principalele culturi în Regiunea Sud-Est-foaie informativă
8.     Natalitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
9.    Mortalitatea în Regiunea Sud-Est 3-foaie informativă
10. Nupţialitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
11. Divorţialitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
12.Turismul în judeţul Brăila
13. Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în Regiunea Sud-Est
14. Numărul mediu al pensionarilor , sumele plătite şi pensia medie în Regiunea Sud-Est
15. Comerţul internaţional, pe capitole din nomenclatorul combinat, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
16. Comerţul internaţional în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
17. Conturi nationale regionale - Regiunea Sud-Est
18. Fondul de locuinţe - Regiunea Sud-Est
19. Activitatea unităţilor cultural – artistice în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est
20. Activităţile privind utilitatea publică de interes local, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
 Baze de date statistice
 TEMPO-Online
 Indicele preturilor de consum
 Indicatori de dezvoltare durabila
 Catalogul online al publicatiilor INS 2017
     
 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA

   MATERIAL DIDACTIC IPC

 Produse şi servicii
 Statistici O.N.U.
 eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial 
 Statistici europene
 Statistici naţionale
 Statistici regionale
 Statistici judeţene