Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Brăila
 Primăria Municipiului Brăila
 Consiliul Judeţean Brăila
 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila
 Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila
 Camera de Comeţ, Industrie şi Agricultură Brăila
 Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Braila
 Revista Română de Statistică
 Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Sud-Est
 TEMPO-Online - tutorial
 

 Alte legaturi

 e - Licitatie
 e - Marketing
 e - Guvernare

 

          Diseminare
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

 

Organizarea Directiei Regionale de Statistica Braila


Direcţia Regională de Statistică Brăila este organizată şi funcţionează potrivit Legii nr 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.

Direcţia Regională de Statistică Brăila are următoarea structură organizatorică :

  1. - Serviciul de producţie statistică şi preţuri
  2. - Compartimentul de sinteză, coordonare şi statistică regională
  3. - Compartimentul de dezvoltare sistem statistic teritorial, gestiune resurse umane, contabilitate şi securitatea şi sănătatea muncii
  4. - Compartimentul IT, diseminare, relaţii cu publicul şi INSPIRE
    Direcţia Regională de Statistică Brăila este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale şi direcţiile judeţene de statistică din ţară, direcţiile generale şi direcţiile din I.N.S. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

Organigrama

       

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Regionale de Statistică Brăila;

 

 Baze de date statistice
 TEMPO-Online
 Indicele preturilor de consum
 Indicatori de dezvoltare durabila
 Catalogul online al publicatiilor INS 2017
     
 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA

   MATERIAL DIDACTIC IPC

 Produse şi servicii
 Statistici O.N.U.
 eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial 
 Statistici europene
 Statistici naţionale
 Statistici regionale
 Statistici judeţene