Parteneri si legaturi
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Brăila
 Primăria Municipiului Brăila
 Consiliul Judeţean Brăila
 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila
 Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila
 Camera de Comeţ, Industrie şi Agricultură Brăila
 Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Braila
 Revista Română de Statistică
 Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Regiunea Sud-Est
 TEMPO-Online - tutorial
 

 Alte legaturi

 e - Licitatie
 e - Marketing
 e - Guvernare

 

          Diseminare
 
 Newsletter signup

Click aici pentru a va abona la newsletter-ul INS.

 

Directia Regionala de Statistica Braila       

  "Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci simţuri. Cine va păşi pe un tarâm înainte de a-l cunoaşte? Cine va întreprinde îngrijirea unei cauze înainte de a se informa de starea ei? Care econom va întreprinde ceva până ce nu cunoaşte ceea ce are?"
 
                                     Dionisie Pop Marţian

 

  Legea nr. 226 /2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania  Oferta şi formularul de comanda publicatii statistice INS 2017
abonamente@insse.ro
Tel:+4021/3181871,+4021/3181842
Interior: 2479,2254
Fax:+4021/3171110     
   

 
 
 
 
===============================================================================================
   

   Anunţ transfer fără plată mijloace fixe  Publicaţii

Direcţia Regională de Statistică Brăila

                                       

  Anuarul statistic al Judeţului Brăila - preţ 100 Lei;  

  Buletinul Statistic al judeţului Brăila preţ 25 Lei ;

   Anuarul statistic al Regiunii Sud-Est - preţ 120 Lei; 

 

   

                

 Institutul Naţional de Statistică

 

   Anuarul statistic al României ;

  Conturi naţionale regionale ;

  Romania în cifre;

  Evenimente demografice .

     Pentru achiziţionare sau consultare vă aşteptăm la sediul instituţiei noastre.       

 

Puteţi vizualiza:

     Buletinul statistic lunar al judeţului Brăila - octombrie 2017

    Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Brăila, realizaţi în anul 2015

     Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2017, pe localităţi

Comunicate de presa  - D.R.S.Brăila

      Caştig salarial mediu lunar - noiembrie 2017

      - Turism - noiembrie 2017

        - Mişcarea naturală a populaţiei - noiembrie 2017

Comunicate de presă - Institutul Naţional de Statistică

Calendar de presa - Institutul Naţional de Statistică                     

 Baze de date statistice
 TEMPO-Online
 Indicele preturilor de consum
 Indicatori de dezvoltare durabila
 Catalogul online al publicatiilor INS 2017
     
 Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA

   MATERIAL DIDACTIC IPC

 Produse şi servicii
 Statistici O.N.U.
 eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial 
 Statistici europene
 Statistici naţionale
 Statistici regionale
 Statistici judeţene